Par bitnih informacija o Muslimovom ''Sahihu''. - Islam Market Bosna - Islam Market Bosna

Koliko znate o Muslimovom ”Sahihu”? Ime Muslimove zbirke: El musned es sahih el muhtesar min es sunen bi nakli el adli an el adli an rasulillah sallallahu alejhi ve selleme. (Ovako ga je nazvao ibn Hajr El Išbilij u el fihrest 85 str.)

Drugi učenjaci prigovaraju ovom imena jer većina autora komentara Muslimove zbirke ne spominje ovo ime u ovakvoj formi, većina njih se ograničava na ime ‘Sahih Muslim’ ili ‘El musned es sahih’. (Er risale el mustetrafe, 1/74).

Važnost i položaj Muslimove zbirke u Islamu (šerijatu i nauci):

Muslimova zbirka je od najvažnijih i najautentičnijih izvora šerijata (nakon Buharijinog sahiha). Veliki broj islamskih učenjaka ovo djelo opisuju u superlativima, neki hadiski eksperti mu čak daju prednost nad Buharijom.

Kaže ibn Mende:”Čuo sam hafiza Ebu Alija Nejsaburija da kaže: pod nebeskim svodom ne postoji vjerodostojnija knjiga od Muslimove zbirke. (Tarihul Islam, 186/20).

Naravno, odabrano mišljenje i mišljenje većine učenjaka jeste da je Buharijin sahih ispred Muslima generalno iako veliki broj hadiskih eksperta daje prednost Muslimu zbog ljepote redoslijeda, određenih dodataka koji su estetsko/tehničke prirode a kojih nema u Buhariji.
(Vidjeti detaljno u Tehzibul esma ve lugat 90/2).

Način i trajanje pisanja zbirke:

Kaže imam Muslim: Sakupio sam ovaj “el musned es sahih” i napravio selekciju koristeći tristo hiljada hadisa koje sam čuo.

Kaže Ahmed ibn Seleme: “Bio sam sa Muslimom dok je pisao svoj sahih i to je trajalo petnaest godina. (Sijeru ealami nubela 566/12).

Cilj i svrha pisanja:

 1. Odvajanje i verifikacija vjerodostojnog hadisa.
 2. Da se očuva vjerodostojni sunnet Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
 3. Da se odbace i odvoje lažni, slabi i izmišljeni hadisi.

Kaže imam Muslim: “Predočio sam ovu svoju knjigu kod Ebu Zur'a Er Razija, sve na šta mi je ukazao da ima skrivenu slabost, da postoji neki uzrok slabosti, sve sam izbacio. A za sve što je rekao da je dobro, to sam ostavio.” (Sijer ealami en nubela 568/12).

Broj hadisa i knjiga u Muslimovoj zbirci:

Kaže Ahmed ibnu Seleme da je broj hadisa dvanaest hiljada (sa ponavljanjem).

Ibnu Salah i Nevevi kažu da ih je četiri hiljade bez ponavljanja.

Kaže Muhammed Fuad AbdulBaki: broj hadisa je 3033 bez ponavljanja, sa drugim rivajetima i putevima preko kojih su došli hadisi broj je 5770.

Broj knjiga u Muslimovom sahihu je četrdeset i pet.

Što se tiče poglavlja u zbirci, to je od djela komentatora, sam imam Muslim nije stavljao naslove za poglavlja. (Sijaneh, 103)

Pravac, način i metodologija imama Muslima u njegovom Sahihu:

 1. Poredao je na knjige i poglavlja shodno fikhskim propisima, počevši od knjige o imanu a završio je sa knjigom o sudstvu.
 2. Započeo je svoj sahih za mukaddimom (uvodna riječ) u kojoj je pojasnio način na koji je pisao svoj sahih i koji su bili njegovi uslovi za sabiranje hadisa.
 3. Tekstove hadisa skuplja i stavlja na jednom mjestu sa svim predajama koje su došle na tu temu.
 4. Drži se da hadis prenosi doslovno, ne prenosi značenje i ne parafrazira.
 5. Ne spominje muallakate (predaje koje nisu po uslovima njegovog sahiha) puno, osim na par mjesta.
 6. Ne miješa govore Ashaba i Tabiina sa hadisima.
 7. Precizno razdvaja oblike prenošenja hadisa, poput “obavijestio nas je” i “govorio nam je”.
 8. Takođe, hadise navodi i nabraja po pravilima usuli fikha:
  – Opšti, zatim detaljniji.
  – Manje jasan, zatim onaj koji ga pojašnjava detaljnije.
  – Anulirani, zatim onaj koji ga je anulirao.

Ovaj njegov način redoslijeda mnogo olakšava tragaocu za znanjem i istinom da dođe do informacije i istine.

Iz knjige ‘El kutubu sitte ve ešheru šuruhiha, ve havašiha… “

AndulAziz Eš Šaij.

Muslimova zbirka hadisa sa komentarom

Muslimova zbirka hadisa sa komentarom “Sahih Muslim”  zasigurno predstavlja jednu od najbitnijih hadiskih zbirki u ovom ummetu. Stoga, ne gubite vrijeme, nego na vrijeme dođite do svoje zbirke.

Zbirku možete naručiti OVDJE.

Pretražite našu web biblioteku!

Iz ponude našeg web shopa možete izvući nevjerovatno korisne naslove koji će vas zaintrigirati, potaknuti na razmišljanje i koji će u vama probuditi svijest, maštu, kreativnost i biti vam od koristi u svakom smislu.

Posjetite nas i pronađite svoj omiljeni naslov koji će vam promjeniti život OVDJE.